Fra start til slut

• Arkitektrådgivning for både den erfarne og den uerfarne bygherre

• Totalrådgivning lige fra idé- og skitseforslag til projektstyring med fagtilsyn og byggeledelse

• Mangeårigt samarbejde med  gode håndværkere der sikrer kvalitet helt ned i detaljen

• Erfaring baseret på rådgivning indenfor udstillingsarkitektur, kontorindretning, ombygning og nybygning, ejendomsrenovering med facadeløft og inddragelse af uudnyttede tagrum til beboelse og erhverv