Carinaparken, 2000

Ombygning, tagrenovation og facaderenovering af tradiotionelt parcelhus.

En hævet facade og ny tagkonstruktion muliggjorde udnyttelse af tagrummet til beboelse