Østergade, 2000-2004

Renovering af facader og trappeopgange, samt indretning af kontorer til udlejning. Indretning af Fotocaféen.